WYRÓŻNIENIE
w wysokości 15 000 zł netto:
Praca konkursowa nr 001
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 623796, numer nadany przez sekretarza w I Etapie konkursu – 017)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Maciej Siuda Pracownia, ul.Hoża 37, 00-521 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Jan Przedpełski, Julia Wąsak, Maciej Siuda
współpraca z filozofem Mateuszem Falkowskim

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała Wyróżnienie
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w I etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:

• stworzenie zorganizowanego układu obiektów osadzonych w zieleni z czterema powiązanymi przestrzeniami publicznymi,
• próbę wytworzenia pierzei ul. Powstańców Warszawy,
• wytworzenie powiązań terenów otwartych w obszarze opracowania z terenami położonymi na południe od obszaru objętego opracowaniem,
• kształtowanie terenów zieleni jako sekwencji otwartych wnętrz,

W zakresie kryteriów podlegających ocenie w II etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• ciekawe rozwiązanie atrium, wraz z zadaszonymi placami zabaw pozwalającymi na użytkowanie zarówno w okresie niepogody jak i letnich upałów – osłona przed słońcem