WYRÓŻNIENIE
w wysokości 15 000 zł netto:
Praca konkursowa nr 002
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 591928, numer nadany przez sekretarza w I Etapie konkursu – 009)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

  1. Tomasz Bogusz, ul.Porębskiego 49/5, 80-312 Gdańsk
  2. Michał Wiater, ul. Bursztynowa 15, 84-312 Cewice
  3. Marta Mioduszewska, ul. Piecewska 35/113, 80-288 Gdańsk
  4. Izabela Kordyka, Bornholmer str.85, 10439 Berlin
  5. Karol Szulc, ul. Volty 2, 80-172 Gdańsk

Skład zespołu autorskiego:
Tomasz Bogusz, Michał Wiater, Marta Mioduszewska, Izabela Kordyka, Karol Szulc

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała Wyróżnienie
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w I etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• stworzenie czytelnego układ urbanistyczny z prawidłowo rozdysponowanym układem obiektów kubaturowych i funkcji,
• prawidłowo rozwiązany układ parkingowy,
• otwarcie w kierunku południowym umożliwiające powiązanie z terenami zielonymi,
• decyzję o ukształtowaniu przestrzeni przed Urzędem Gminy w formie terenu zielonego w oparciu o naturalną roślinność łąkową,
• uatrakcyjnienie formy ukształtowania terenu poprzez zastosowanie makroniwelacji z wykorzystaniem ziemi z wykopów planowanych inwestycji,
• wprowadzenie wody jako elementu kształtowania krajobrazu,
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w II etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• koncepcję wielofunkcyjnego holu będącego miejscem zabaw i integracji dzieci i rodziców, pozwalającego na wykorzystanie poza okresem funkcjonowania przedszkola,
• właściwe i konsekwentnie przeprowadzone strefowanie obiektu, uwzględniające odseparowanie akustyczne poszczególnych funkcji; pomieszczenia gospodarcze i administracyjno-techniczne tworzą osłonę akustyczną dla sal dydaktycznych przy jednoczesnym zachowaniu otwarcia tychże sal na wewnętrzne zielone atrium.