II NAGRODA

w wysokości 35 000 zł netto:
Praca konkursowa o numerze 003
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 981329, numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 037)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

  1. Liniaprosta Piotr Nowocień,  Podkowa Leśna
  2. Grzegorz Rejniak, Warszawa
  3. Krzysztof Kamienobrodzki, Warszawa
  4. Barchitektura Rela Juraszyńska, Pęcice Małe

Skład zespołu autorskiego:
Krzysztof Kamienobrodzki, Grzegorz Rejniak, Piotr Nowocień, Kacper Borek, Rela Juraszyńska, konsultacje d/s efektywności energetycznej: Borys Lewandowski

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała II Nagrodę:
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w I etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• ciekawe powiązania z terenami stacji kolejowej,
• układ budynków zorganizowany wokół dwóch głównych przestrzeni publicznych,
• ukształtowanie atrakcyjnej przestrzeni parkowej pomiędzy przystankiem WKD Reguły a siedzibą Urzędu Gminy – przedpola siedziby urzędu, rozwiązanie takie pozwalana podkreślenie roli Reguł jako centrum administracyjnego gminy,
• otwarcie obszaru opracowania w kierunku południowym oraz kontynuację osi al. Topolowej,
• kształtowanie pierzei al. Powstańców Warszawy,
• ukierunkowanie al. Topolowej w stronę ulicy nowoprojektowanej pozwalające na naturalne skanalizowanie ruchu samochodowego od strony Michałowic po południowym obrzeżu obszaru objętego opracowaniem,
• uspokojenie ruchu w obszarze objętym opracowaniem,
• przedstawienie propozycji układu komunikacji rowerowej,

W zakresie kryteriów podlegających ocenie w II etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• ciekawe zastosowanie modułowości w kształtowaniu architektury obiektu,
• naturalne wydzielenie za pomocą kubatur placów zabaw dla dzieci małych i starszych,
• właściwe rozwiązanie strefy wejścia z lokalizacją sali widowiskowo-rekreacyjnej,
• właściwy gabaryt i proporcje sali widowiskowo-rekreacyjnej,
• jury doceniło próbę zmierzenia się z niekorzystnym układem trójkątnej działki, co pozwoliło na zachowanie w pracy wartości urbanistycznych,
• skala obiektu jest właściwie dopasowana do ergonomii użytkowników – dzieci.
Uwagi Sądu Konkursowego:
• niedostateczne zaakcentowanie narożnika wejściowego