III NAGRODA
w wysokości 25 000 zł netto:
Praca konkursowa o numerze 005
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 222724, numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 015)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

  1. Pracownia Projektowa Paulina Rogalska, Włocławek
  2. Kamila Szatanowska Studio Projektowe, Gdańsk
  3. Zofia Zuchowicz, Gdańsk

Skład zespołu autorskiego:
Paulina Rogalska, Kamila Szatanowska, Zofia Zuchowicz.

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała III Nagrodę:
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w I etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• próbę całościowego zorganizowania terenu jako obszaru zielonego ze swobodnie rozrzuconą zabudową kubaturową,
• ideę centralnej, podłużnej, przestrzeni publicznej integrującej układ urbanistyczny,
• propozycję parku na terenie przyległym do przystanku WKD z ciekawym programem funkcjonalnym i formalnym (ogród wodny, place zabaw),
• powiązanie przestrzenne terenów otwartych kampusu z terenami zielonymi przylegającymi do obszaru opracowania od południa,
• udaną próbę stworzenia spójnej propozycji przestrzennej kampusu zatopionego w zieleni za pomocą różnorodnych środków przestrzennych i formalnych.
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w II etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• szczegółowe opracowanie bogatego i zróżnicowanego programu funkcjonalnego placówki,
• bogaty program funkcjonalny ogrodu, zapewniający kompleksowość doświadczeń poznawania świata dla przedszkolaków,
• atrakcyjną gradację przestrzeni pomiędzy salami a przestrzenią wspólną (komunikacji),
• ciekawą propozycję ukształtowania klubu przedszkolnego jako dodatkowej kubatury w zespole przedszkola,
• ukształtowanie okien pozwalające na wykorzystanie parapetów jako siedzisk,
• duże, ustawne sale dydaktyczne o właściwych proporcjach,

Uwagi Sądu Konkursowego:
• wątpliwości sądu wzbudziło rozwiązanie sytuacji obiektu względem stron świata w tym szczególnie lokalizacja wejścia głównego od strony południowej,
• sąd uznał za mniej korzystne zlokalizowanie placu zabaw i ogrodu dziecięcego od strony północnej i wschodniej,
• jedna z sal jest doświetlona znacząco gorzej od pozostałych